Object structure
Title:

Inspiracje intelektualne wybranych polskich ekonomistów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intellectual inspirations of selected Polish economists

Creator:

Sobczak, Tomasz

Subject and Keywords:

polscy ekonomiści ; inspiracje intelektuane ; Polush economists ; intellectual inspirations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s.307-318

Abstrakt:

W pracy przedstawiono źródła inspiracji intelektualnych wybranych znanych polskich ekonomistów. Do identyfikacji tych źródeł wykorzystano pamiętniki, wspomnienia i wywiady, które zawierają informacje o rozwoju intelektualnym ekonomistów w latach szkolnych, podczas studiów i w początkach kariery naukowej. Najczęściej ekonomiści wskazują środowisko szkoły średniej, samodzielną lekturę wybranych dzieł, studia i środowisko naukowe jako źródła inspiracji intelektualnych. Na uwagę zasługuje niezmienność źródeł w różnych pokoleniach ekonomistów. Ważnym, wskazywanym przez wybranych polskich ekonomistów źródłem inspiracji intelektualnych jest kontakt z literaturą w ramach samokształcenia oraz studiów wyższych. Przedmiotem lektury były prace z zakresu socjologii, filozofii, historii i ekonomii. Kontakt z wybitną osobowością podczas studiów to kluczowa inspiracja intelektualna ekonomistów w przyszłym rozwoju naukowym i zawodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.27

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: