Object structure
Title:

Kapitał intelektualny w systemie czynników wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa i makroekonomiczne uwarunkowania efektywnego jego wykorzystania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intellectual capital in the system of factors of innovativeness growth of the company and macroeconomic conditions of its effective use

Creator:

Oksanych, Oleksandr

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; innowacje ; rozwój gospodarczy ; intellectual capital ; innovations ; economic development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 215-224

Abstrakt:

Polska gospodarka wyczerpuje dotychczasowe źródła rozwoju i potrzebuje przejścia do proinnowacyjnego modelu rozwoju. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE jest niedostateczna. Jej wzrost zależy od wielu powiązanych nawzajem czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest kreowanie i efektywne wykorzystanie intelektualnego kapitału przedsiębiorstw. Kapitał intelektualny staje się istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności przy zapewnieniu sprzyjających warunków gospodarczych i odpowiednich postawach menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie miejsca i roli kapitału intelektualnego we wzroście innowacyjności przedsiębiorstw oraz uzasadnienie makroekonomicznych uwarunkowań jego efektywnego wykorzystania. W procesie przygotowania artykułu wykorzystano metody analizy źródeł, statystyczne i studium przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.19

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: