Object structure
Title:

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście nieformalnego zatrudnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The situation of women on the labor market in the context of informal employment

Creator:

Pasternak-Malicka, Monika

Subject and Keywords:

rynek pracy ; praca nierejestrowana ; bezrobocie ; labor market ; undeclared work ; unemployment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 225-236

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba oceny wpływu aktywności zawodowej kobiet na skłonność do podejmowania zatrudnienia nieformalnego. W opracowaniu starano się ocenić zależność pomiędzy stopą bezrobocia oraz wskaźnikiem zatrudnienia a udziałem pracy nieformalnej w PKB, z drugiej zaś strony, w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe – wskazać przyczyny podejmowania pracy nieformalnej w opisywanej kategorii. Realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności metody regresji liniowej. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W publikacji została opisana istota nieformalnego zatrudnienia, poziom aktywności zawodowej kobiet w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także stopa bezrobocia w latach 1994- -2017. Na podstawie danych statystycznych, przy wykorzystaniu metody regresji liniowej, dokonano próby oceny wpływu aktywności zawodowej wśród kobiet na zakres pracy nieformalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.20

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: