Object structure
Title:

Podaż pracy kobiet a posiadanie dzieci – analiza rynku pracy w Polsce w latach 2004-2017

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Women’s labor supply vs. having children – analysis of the labor market in Poland in the years 2014-2017

Creator:

Rękas, Magdalena

Subject and Keywords:

podaż pracy ; aktywność zawodowa ; wskaźnik zatrudnienia ; stopa bezrobocia ; kobiety na rynku pracy ; labor supply ; professional activity ; employment rate ; unemployment rate ; women in the labor market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 283-295

Abstrakt:

Artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 2014-2017 oraz jest próbą wskazania wpływu programu społecznego „Rodzina 500+” na podaż pracy kobiet w Polsce. Dla realizacji celu dokonano przeglądu teorii dotyczących wpływu posiadania dziecka na podaż pracy kobiet. Wnioski z analizy danych statystycznych wskazują, iż zmniejszeniu liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zwiększeniu liczby osób posiadających pracę towarzyszył spadek liczby osób aktywnych zawodowo, a tym samym spadek współczynnika aktywności zawodowej oraz współczynnika zatrudnienia, a także wzrost liczby osób biernych zawodowo. Jednym z istotnych powodów zmniejszenia podaży pracy i aktywności zawodowej kobiet jest funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”, który w grupie kobiet zmniejszył wskaźnik zatrudnienia o ok. 2,4 punktu procentowego. Artykuł stanowi próbę oceny wpływu tego programu na podaż pracy kobiet w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.25

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: