Object

Title: Uwarunkowania skłonności do płacenia wyższej ceny za żywność ekologiczną w porównaniu z produktami konwencjonalnymi

Title in english:

The conditions of the willingness to pay a higher price for organic food compared to conventional products

Creator:

Bryła, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 203-213

Abstrakt:

Artykuł ma na celu identyfikację czynników wpływających na skłonność do zapłacenia wyższej ceny za ekologiczne produkty żywnościowe w porównaniu z produktami konwencjonalnymi. Badania ankietowe typu CAWI przeprowadzono na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Struktura próby była zbliżona do populacji generalnej pod względem wieku, płci, wykształcenia i wielkości miasta zamieszkania. W modelu regresji wielorakiej skłonność do płacenia wyższej ceny za ekologiczne produkty żywnościowe wzrasta wraz z: 1) wielkością gospodarstwa domowego; 2) przekonaniem o wyższej jakości produktów ekologicznych; 3) akceptowaniem wyższej ceny produktów ekologicznych; 4) kierowaniem się oznaczeniami jakości; 5) przywiązywaniem wagi do wspólnotowości produktów ekologicznych; 6) dokonywaniem zakupów żywności ekologicznej przez Internet; 7) etnocentryzmem regionalnym na rynku żywności ekologicznej; 8) częstością zakupu ekologicznych produktów żywnościowych za granicą. Maleje natomiast ze wzrostem znaczenia ceny jako atrybutu produktów żywnościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.18 ; oai:dbc.wroc.pl:58421

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information