Object structure
Title:

Market intelligence w praktyce przedsiębiorstw w świetle wyników badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Market intelligence in the practie of entrprises in light of the research findings

Creator:

Gregor, Bogdan ; Kalińska-Kula, Magdalena

Subject and Keywords:

market intellingence ; wiedza o rynku ; procesy decyzyjne ; market knowledge ; decision process

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 11-22

Abstrakt:

Zadaniem decydentów jest zrozumieć otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja, skutecznie w nim konkurować i się rozwijać. W dzisiejszych czasach wyzwaniem dla menedżerów jest pozyskiwanie szeroko rozumianej informacji biznesowej, służącej wsparciu procesów decyzyjnych. Celem artykułu jest próba ukazania roli koncepcji market intelligence w generowaniu wartościowej wiedzy o rynku. W świetle przedstawionych wyników badania rodzime przedsiębiorstwa coraz częściej prowadzą zorganizowane działania polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji służących wsparciu procesów decyzyjnych, dotyczących otoczenia biznesowego firmy, w tym głównie otoczenia rynkowego, a przedsiębiorcy wskazują szereg korzyści związanych z funkcjonowaniem systemu market intelligence. Badanie przeprowadzono wśród dużych i średnich organizacji na terenie całego kraju za pomocą metod wywiadu osobistego oraz ankiety e-mailowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.01

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: