Object structure
Title:

Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measuring the effectiveness of marketing communication in social media

Creator:

Sanak-Kosmowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

social media ; komunikacja marketingowa ; online marketing ; marketing communication

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 79-87

Abstrakt:

Serwisy społecznościowe są obecnie istotnym kanałem komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z otoczeniem. W pierwszym rozdziale artykułu, zdefiniowane zostały serwisy społecznościowe. Szczególna uwaga poświęcona została roli, jaką omawiane serwisy odgrywają w procesie komunikacji marketingowej. W dalszej części analizie zostały poddane sposoby pomiaru skuteczności oraz efektywności komunikacji marketingowej w social mediach. Na podstawie studiów literatury przedmiotu stwierdzono stosunkowo niewielką ilość opracowań dotyczących sposobów pomiaru siły, wizerunku i świadomości marki w omawianych mediach. W świetle przeprowadzonej analizy literatury konieczne wydaje się – poza stosowaniem znanych wskaźników oceny – włączenie do badań także metod jakościowych. Sposób pomiaru skuteczności działań marketingowych, prowadzonych w social mediach, powinien być uzależniony od zamierzonych efektów, jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, decydując się na działania marketingowe tego typu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.07

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: