Object structure
Title:

Strategiczny wymiar triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic dimension of triangulation and quivalence within clusters mapping

Creator:

Bembenek, Bogusław

Subject and Keywords:

klaster ; mapowanie klastrów ; badanie ; triangulacja ; ekwiwalencja ; cluster ; research ; cluster mapping ; triangulation ; equivalence

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 155-170

Abstrakt:

Artykuł o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym koncentruje się na strategicznym wymiarze wieloaspektowej problematyki triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i analizy danych zastanych wykazano, że przestrzeganie podstawowych zasad triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów sprzyja sprawnej identyfikacji klastrów i ocenie ich uwarunkowań rozwoju, kompleksowej ich charakterystyce z różnych perspektyw oraz zapewnieniu wiarygodności i porównywalności wyników tego typu badań. Ponadto podkreślono, że mapowanie klastrów może zarówno przyczynić się do powstania nowych paradygmatów, teorii i odkryć empirycznych w obszarze klasteringu, jak i być źródłem wyzwań badawczych w przestrzeni krajowej oraz międzynarodowej. W podejmowaniu tych wyzwań i przezwyciężaniu dylematów badawczych o charakterze m.in. terminologicznym, metodycznym i organizacyjnym pomocne jest myślenie strategiczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.14

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: