Object

Title: Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Title in english:

The research, development and innovative activities of enterprises in the context of the idea of sustainable development

Creator:

Gutowski, Tomasz

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 249-258

Abstrakt:

Jednym z przejawów dynamicznego rozwoju współczesnej, coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki jest inwestowanie w przedsięwzięcia, powszechnie uważane za „motory” gospodarki. Jednym z nich jest działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Dynamika wzrostu tego sektora uzależniona jest od wielu czynników, z których najważniejsze wynikają z potencjału samej gospodarki, umiejętności stworzenia korzystnych dla inwestorów warunków funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania efektów tej działalności w kraju lokowania inwestycji. Celem artykułu jest udowodnienie ważności właściwego kształtowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, które w przyszłości przełoży się na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Duże znaczenie w tym procesie mogą mieć założenia idei zrównoważonego rozwoju, znajdujące potwierdzenie w licznych dokumentach krajowych i międzynarodowych. Działalność B+R+I jest jednym z ważniejszych elementów właściwej realizacji wspomnianej idei i winna stać się podstawą do coraz powszechniejszego jej stosowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:36222

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information