Object structure
Title:

Innowacyjność firm-lokatorów polskich parków technologicznych – wybrane wyniki badań terenowych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Innovativeness of enterprises located in Polish technology parks – selected results of empirical research

Creator:

Wróblewski, Marek ; Kwieciński, Leszek

Subject and Keywords:

innowacyjność przedsiębiorstw ; miary innowacyjności firm ; parki technologiczne ; MŚP ; innovativeness of enterprises ; measures of companies innovativeness ; technology parks

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 259-274

Abstrakt:

Innowacyjność MŚP można obecnie uznać za jeden z kluczowych czynników określających ich pozycję na rynku w wymiarze mikroekonomicznym, a także jako istotną determinantę konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Ze względu na istotną rolę MŚP w kreowaniu PKB zdolność do implementacji nowych rozwiązań produktowych lub procesowych nabiera szczególnie istotnego znaczenia także w kontekście rosnącej konkurencji z przedsiębiorstwami na rynkach zagranicznych. Z tego też względu wspieranie i kreowanie innowacyjności firm jest ważnym priorytetem władz publicznych. Jednym z instrumentów polityki gospodarczej państwa, a polityki innowacyjnej szczególnie, są parki technologiczne. W rezultacie celem tego syntetycznego opracowania jest zarysowanie skali innowacyjności MŚP działających w polskich parkach technologicznych na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, a także osadzenie wskazanych wyników w kontekście istniejącego dyskursu naukowego w przedmiotowym obszarze badań. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy systemowej oraz metody empiryczne pozyskiwania danych pierwotnych. Uzyskane wyniki badań wskazują na ograniczoną skalę innowacyjności MŚP w parkach technologicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.21

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: