Object structure
Title:

Kontrowersje wokół wdrożenia dyrektywy transgranicznej Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w Polsce

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Controversy around the implementation of the European Parliament and the Council of the European Union crossborder healthcare directive in Poland

Creator:

Makuch, Małgorzata

Subject and Keywords:

dyrektywa transgraniczna ; ochrona zdrowia w Unii Europejskiej ; usługi zdrowotne ; crossborder healthcare ; directive ; European Union healthcare ; medical services ; healthcare services

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 297-310

Abstrakt:

Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej miało na celu urzeczywistnienie działań Unii Europejskiej i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia obywateli. Był to impuls do przeprowadzenia reform krajowych systemów opieki zdrowotnej. Dyrektywa transgraniczna stworzyła możliwość do powstania jednolitego systemu ochrony zdrowia Unii Europejskiej. Głównym celem pracy jest wykazanie implikacji wdrożenia dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz weryfikacja jej skutków dla polskiego systemu ochrony zdrowia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.24

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: