Object structure
Title:

Wymiana handlowa Francji z krajami Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

French trade with African countries with a special emphasis on Sub-Saharan Africa

Creator:

Ambukita, Eric

Subject and Keywords:

Francja ; Afryka ; wymiana handlowa ; eksport ; import ; France ; Africa ; trade ; export

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 86-96

Abstrakt:

Wymiana handlowa stanowi jedną z kluczowych form współpracy różnych krajów, a handel zagraniczny może mieć wpływ na rozwój gospodarczy kraju w zależności od tego, czy jest to kraj rozwinięty, czy zacofany. Oddziałuje on zarówno na tempo wzrostu gospodarczego, jak i na pozycję konkurencyjną gospodarki narodowej, w zależności od natury produktów stanowiących podstawę eksportu i importu, jak również od przyjętej polityki gospodarczej, a także od zmian w zagranicznym otoczeniu gospodarczym danego kraju. W artykule dokonano analizy francuskiego handlu zagranicznego z Afryką. W tym celu przedstawiono wartość eksportu i importu oraz udział wartości obrotów handlowych Francji w obrotach gospodarki Afryki Subsaharyjskiej. Są to głównie kraje o niskim poziomie rozwoju sił wytwórczych. Wymiana zagraniczna stwarza im szanse szybkiego uprzemysłowienia, podwyższenia standardu życiowego mieszkańców i podniesienia ich rangi na arenie międzynarodowej. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba analizy handlu zagranicznego Francji z krajami Afryki – szczególnie eksportu i importu towarów i usług w ostatnich latach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: