Object

Title: Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego Unii Europejskiej

Title in english:

Social market economy as a model of economic order in the European Union

Creator:

Kamińska, Katarzyna

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25), s. 228-240

Abstrakt:

Treść artykułu koncentruje się wokół pojęcia społecznej gospodarki rynkowej i jej znaczenia jako wzorca dla kształtowania się ładu gospodarczego Unii Europejskiej. Opracowanie obejmuje trzy zasadnicze zagadnienia: problematykę związaną z definicją społecznej gospodarki rynkowej, omówienie jej ordoliberalnych korzeni i implementację tej koncepcji w Unii Europejskiej. Celem podjętej w artykule analizy jest określenie wpływu teoretycznych podstaw modelu społecznej gospodarki rynkowej na kształtowanie się Unii Europejskiej i jej wybranych instytucji. Artykuł, bazując na doświadczeniach Republiki Federalnej Niemiec, pokazuje główne problemy związane z definicją oraz realizacją tej koncepcji w praktyce. Konfrontująca natura tego modelu i wymagania, jakie stawia społeczeństwu i politykom, powodują napięcia i konieczność rezygnacji z bardziej radykalnych posunięć. Natomiast jego sukces wynika najprawdopodobniej ze skuteczności funkcjonującego prawodawstwa i niemieckich instytucji, charakteryzujących się niezależnością polityczną. Wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonej analizy, pozwalają stwierdzić, że ordoliberalne korzenie tego modelu od samego początku istnienia UE wywierają wpływ na jej kształt instytucjonalno-prawny, a Traktat Lizboński związek ten jedynie pogłębił. Wpisanie modelu społecznej gospodarki rynkowej do Traktatu Lizbońskiego wiąże się jednak z koniecznością określenia, na ile należy naśladować wzór niemiecki, a na ile poszukiwać nowych rozwiązań. Niezbędna w tym celu jest właściwa percepcja tego modelu, która wiąże się z potrzebą szerszego upowszechnienia teorii ordoliberalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24940

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information