Object

Title: Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego

Title in english:

The new institutional economics and a paradigm shift in economic development

Creator:

Legiędź, Tomasz

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25), s. 77-91

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych źródeł niepowodzeń ekonomii rozwoju i nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwiązywaniu problemów rozwoju gospodarczego oraz przedstawienie argumentów przemawiających za tezą, że ekonomiści rozwoju posługują się uproszczonym pojęciem instytucji, a ich zalecenia polityczne nie uwzględniają złożoności instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju. Pierwszą część artykułu poświęcono zarysowaniu aktualnego stanu badań nad rozwojem gospodarczym w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej. W tym miejscu przedstawiono zarys ekonomicznej teorii instytucjonalnych zmian. W drugiej części pokazano, jaki wpływ na badania nad rozwojem gospodarczym w dominującym dyskursie ma perspektywa instytucjonalna oraz jak ewoluował konsensus rozwoju gospodarczego. Nowy konsensus ma niewątpliwie instytucjonalny charakter, jednak to instytucjonalne podejście zasadniczo różni się od tego prezentowanego przez nową ekonomię instytucjonalną. W trzeciej części zaprezentowano, jak ekonomiści rozwoju w swojej analizie wykorzystują instytucje. Większość z nich posługuje się uproszczonym pojęciem instytucji, a zalecana przez nich polityka gospodarcza zakłada, iż instytucje można łatwo zmienić, wystarczy jedynie wziąć pod uwagę lokalną specyfikę danego kraju. Twórcy polityki gospodarczej oczekują jasnych wytycznych, które mogliby zastosować w praktyce. Przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej często wskazują, że proces rozwoju gospodarczego jest skomplikowany, a zatem polityka gospodarcza zapewne będzie mało skuteczna. Należy pamiętać, że nie udało się stworzyć ogólnej teorii zmiany instytucjonalnej. Dlatego wydaje się, że w przypadku rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego należy poświecić mniej uwagi ogólnej teorii, a skoncentrować się na mikroanalizie instytucjonalnej. W ten sposób może łatwiej będzie o wnioski, które będą mogły stać się wytycznymi dla udanej polityki gospodarczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24923

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information