Obiekt

Tytuł: Forecasting the critical points of stock market's indices using Log-Periodic Power Law

Tytuł odmienny:

Prognozowanie punktów zwrotnych indeksów giełdowych przy użyciu funkcji log-periodycznej

Autor:

Korzeniowski, Piotr ; Kuropka, Ireneusz

Opis:

Ekonometria = Econometrcis, 2013, Nr 1 (39), s. 100-110

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja funkcji log−periodycznej oraz próba oceny jej przydatności jako narzędzia prognozowania na rynkach finansowych. Przedstawiono jeden z możliwych sposobów szacowania parametrów tej funkcji oraz zbudowano sześć modeli na podstawie szeregów czasowych dwóch indeksów giełdowych DJIA oraz WIG20. Wyznaczone modele posłużyły do budowy prognoz załamania tych indeksów. Uzyskane rezultaty poddano ocenie za pomocą odchyleń między wartościami rozważanych indeksów, jakie zanotowano w przewidywanym i rzeczywistym czasie ich gwałtownej zmiany. Nie wszystkie prognozy były trafne. W trzech przypadkach otrzymane błędy względne były mniejsze niż 5%, oraz w trzech wyniosły ponad 15%

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24230

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji