Object structure
Title:

Forecasting staffing decisions

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prognozowanie w decyzjach kadrowych

Creator:

Wiśniewski, Jerzy W.

Subject and Keywords:

personnel decisions ; microeconometrics ; forecasting ; decyzje kadrowe ; mikroekonometria ; prognozowanie

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 22-29

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest prezentacja narzędzi wspomagających decyzje kadrowe w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia jest pomiar efektów pracy osób zatrudnionych na określonym stanowisku. Zgromadzenie odpowiedniej liczby informacji o rezultatach pracy rozmaitych pracowników w przeszłości oraz o ich istotnych cechach osobistych umożliwi skonstruowanie modelu ekonometrycznego. Model taki opisuje mechanizm zmienności efektów pracy, w zależności od rozmaitych charakterystyk zatrudnionych. Posiadając taki model, można oszacować prognozy efektywności poszczególnych kandydatów do pracy, gdy stanowisko stało się wakujące. Ułatwić to może wybór odpowiedniego kandydata spośród wielu. Kandydat ten charakteryzuje się największym potencjałem wydajności. Wybór tegoż kandydata obarczony jest najmniejszym ryzykiem wadliwej decyzji kadrowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: