Object structure
Title:

On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

O pomiarze rzeczywistej wartości produkcji. Refleksje o porządku ekonomicznym świata realnego w dobie kryzysu finansowego

Creator:

Maier, Helmut

Subject and Keywords:

financial crisis ; value theory ; ecological economy ; bio-physical economy ; philosophy of economics ; kryzys finansowy ; teoria wartości ; ekonomia ekologiczna ; ekonomia biofizyczna ; filozofia ekonomii

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 162-183

Abstrakt:

Artykuł jest nowoczesną odpowiedzią na wielokrotnie zadawane pytanie o rzeczywistą wartość produkcji. Pytanie to staje się ponownie istotne od czasu zaistnienia kryzysu finansowego, w trakcie którego obserwowane są ogromne straty papierów wartościowych i akcji. Odpowiedź na to pytanie zawiera wiedzę o najnowszych badaniach istnienia porządku ekonomicznego uwzględniającego rzeczywisty, równy świat naturalny z energią jako środkiem płatniczym. Opisano wyniki makroekonomicznej analizy uwzględniającej ten naturalny porządek oparty na obserwacji i charakterystyce marginalnych wartości w procesie produkcyjnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: