Object structure
Title:

Demand forecasting in a business based on experts' opinions - an application of Weibull distributions

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prognozowanie popytu w przedsiębiorstwie na podstawie opinii ekspertów – zastosowanie rozkładu Weibulla

Creator:

Dittmann, Paweł

Subject and Keywords:

demand ; demand forecasting ; experts' opinion ; Weibull distribution applications ; popyt ; prognozowanie popytu ; opinie ekspertów ; zastosowanie rozkładu Weibulla

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 52-60

Abstrakt:

Prognozy popytu w przedsiębiorstwie mogą być budowane różnymi metodami, m.in. przy użyciu modeli formalnych I rodzaju oraz modeli formalnych II rodzaju opartych na opiniach ekspertów. Ekspertami mogą być menedżerowie przedsiębiorstwa lub osoby z zewnątrz przedsiębiorstwa. Eksperci, oprócz budowy prognoz, mogą także określić subiektywne prawdopodobieństwo ich realizacji. W artykule przedstawiono jeden z rozkładów prawdopodobieństwa subiektywnego − rozkład Weibulla − mogący znaleźć zastosowanie w procesie konstrukcji prognoz popytu na produkty przedsiębiorstwa. Pokazano sposób konstrukcji prognozy punktowej, sposób oceny szans realizacji prognozy oraz sposób oceny ryzyka związanego z opłacalnością sprzedaży

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: