Object structure
Title:

Demand forecasting in an enterprise - the forecasted variable selection problem

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prognozowanie popytu w przedsiębiorstwie – problem wyboru zmiennej prognozowanej

Creator:

Dittmann, Paweł ; Sobolewski, Adam Michał

Subject and Keywords:

demand ; demand forecasting ; operational measures of demand ; popyt ; operacyjne miary popytu ; prognozowanie popytu

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 61-70

Abstrakt:

Efektywność procesu prognozowania zależy w dużej mierze od poprawnego określenia zmiennej prognozowanej. Dlatego do prognozowania popytu przedsiębiorstwa powinny stosować zmienne, które odzwierciedlają rzeczywisty popyt konsumencki. Jednak popyt zazwyczaj nie jest bezpośrednio obserwowalny, więc w praktyce używane są różne zmienne prognozowane odpowiadające różnym operacyjnym miarom popytu. W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych są to najczęściej wielkość zamówień, wielkość wysłanych towarów lub wielkość zaksięgowanej sprzedaży. Celem artykułu jest scharakteryzowanie skutków stosowania jako zmiennych prognozowanych różnych operacyjnych miar popytu. Ilustrację rozważań teoretycznych stanowi próba oszacowania błędów prognozy popytu na jeden z produktów przedsiębiorstwa Avon Cosmetics Polska związanych z różnymi zmiennymi prognozowanymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: