Obiekt

Tytuł: Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs

Tytuł odmienny:

Analiza strukturalna zmienności kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej

Autor:

Namysłowska-Wilczyńska, Barbara ; Wilczyński, Artur

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 71-84

Abstrakt:

W artykule przedstawiono sposób budowy powierzchniowego modelu kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej siecią 220 kV i 400 kV. Przeprowadzono analizę strukturalną zmienności tych kosztów. Zastosowano w tym celu funkcje wariogramu izotropowego i kierunkowego oraz sporządzono róże wariogramów. Opracowany model dobrze opisujący badane zjawisko, tj. zmienność obszarową i czasową kosztów marginalnych, ma duże walory aplikacyjne w sektorze elektroenergetycznym, szczególnie w sytuacji rozwijania mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną. Model ten umożliwił zaobserwowanie istniejących tendencji zróżnicowania kosztów, tj. kierunkowej i czasowej zmienności, co jest przydatne do tworzenia taryf przesyłowych energii elektrycznej, właściwie stymulujących postępowanie użytkowników sieci elektroenergetycznej − dostawców oraz konsumentów energii elektrycznej

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24224

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji