Obiekt

Tytuł: Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states

Tytuł odmienny:

Econometrics

Autor:

Balcerowicz-Szkutnik, Maria

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 11-21

Abstrakt:

W artykule w syntetyczny sposób przedstawiono problemy bezrobocia państw "dziesiątki" nowo przyjętych do UE w 2004 r., zwracając szczególną uwagę na bezrobocie długoterminowe. Wybrany do celów analizy przedział czasowy 2000-2011 obejmuje lata bezpośrednio poprzedzające i bezpośrednio następujące po akcesji do UE i ma na celu wskazanie ewentualnych zmian w natężeniu zjawiska w wybranych krajach. (abstrakt oryginalny)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji