Object

Title: Rachunkowość

Title in english:

Debiuty Studenckie. Rachunkowość

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Description:

s. 136

Abstrakt:

[Zawarte w książce artykuły poruszają niewielką część zagadnień dotyczących zmian zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku od osób prawnych. Niniejsze opracowanie jest zbiorem trzynastu artykułów naukowych przygotowanych przez studentów i studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka artykułów dotyczy trzech zagadnień: zmian w legislacji podatkowej w Polsce, rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Wiążą się one z zainteresowaniami autorów i są efektem ich przemyśleń na bazie programu studiów i praktyk zawodowych. Z zaprezentowanych w tekstach treści wynika, że nie ma możliwości oddzielenia od siebie wspomnianych trzech obszarów, które się przenikają i wynikają jedne z drugich. W zeszycie omówiono takie zagadnienia, jak Krajowy System e-Faktur – zagrożenia czy korzyści; rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna; obciążenia podatkowe związane z wprowadzeniem instytucji fundacji rodzinnej w Polsce; budżetowanie kosztów metodą przyrostową w SPZOZ na przykładzie szpitala specjalistycznego; wpływ zmian podatkowych na obciążenia fiskalne zawodów medycznych na przykładzie fizjoterapeuty; Business Intelligence w controllingu finansowym; polityka Komisji Europejskiej w zakresie podatku od zysków nadzwyczajnych oraz ocena tego podatku w krajach Unii Europejskiej; wybór formy prawnej dla lokalnej cukierni; mechanizm pay and refund w podatku u źródła u osób prawnych; odroczony podatek dochodowy a wynik finansowy jednostki; zmiany legislacyjne na gruncie podatku od towarów i usług; wpływ inflacji na dobór metody wyceny zużycia materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym; warunek kontroli środków trwałych. Przedstawione w książce artykuły świadczą o dużym potencjale naukowym studentów i studentek, niebojących się zmierzyć z tematami trudnymi, ważnymi i aktualnymi dla zarówno praktyki gospodarczej, jak i nauki.] z zapowiedzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information