Object structure
Title:

Odroczony podatek dochodowy a wynik finansowy jednostki

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Deferred Income Tax and the Entity’s Financial Results

Creator:

Płachta, Karolina

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

odroczony podatek dochodowy ; aktywa ; rezerwy ; prawo podatkowe ; deferred income tax ; assets ; reserves ; tax law

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 102-114

Abstrakt:

W artykule została przedstawiona kwestia kategorii ekonomicznej, jaką jest odroczony podatek dochodowy. Przepisy prawa bilansowego w niektórych kwestiach różnią się od przepisów podatkowych, stąd też powstają liczne różnice trwałe oraz przejściowe. Poruszono kwestię dotyczącą istoty odroczonego podatku dochodowego oraz ujmowania go w sprawozdaniu finansowym jednostki. Przedstawiony został opis aktywów oraz rezerw powstałych w jego wyniku. Opisano również przykładowe sytuacje, w których pojawiają się różnice w prawie bilansowym i podatkowym. Celem artykułu jest pokazanie odroczonego podatku dochodowego jako kategorii, która wpływa na wynik finansowy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.10

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: