Object

Title: Gospodarka nieruchomościami

Title in english:

Debiuty Studenckie. Gospodarka nieruchomościami

Contributor:

Łakomiak, Aleksandra. Redakcja

Description:

s. 117

Abstrakt:

[Niniejszy numer „Debiutów Studenckich” poświęcony gospodarce nieruchomościami rozpatruje je w trzech obszarach tematycznych, które stanowią: nieruchomości jako przedmiot podatku, kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości oraz finansowanie ich. W zeszycie omówiono takie zagadnienia, jak: koszty wspólne i zasady ich rozliczania we wspólnocie mieszkaniowej, polityka podatkowa gmin w zakresie podatku od nieruchomości, podatek od infrastruktury w gminie, optymalizacja podatkowa kosztów wytworzenia i utrzymania nieruchomości w podmiocie produkcyjnym, finansowanie remiz strażackich jako środków trwałych i nieruchomości, administracyjne postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika, w tym z nieruchomości, rachunek przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych na przykładzie nieruchomości z perspektywy biegłego rewidenta i innych zawodów, aspekty podatkowe działalności deweloperskiej.] z zapowiedzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Gospodarka nieruchomościami

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information