Object structure
Title:

Wybór formy prawnej dla lokalnej cukierni

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Choice of Legal Form for Local Confectionery

Creator:

Łużna, Natalia

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

lokalna cukiernia ; formy prawne ; macierz decyzyjna ; local confectionery ; legal forms ; decision matrix

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 83-94

Abstrakt:

Wybór formy prawnej i formy opodatkowania w dzisiejszych czasach nie jest łatwy. Podjęta bowiem decyzja nie tylko wpływa na wysokość i sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale również na rodzaj prowadzonych ewidencji księgowych. Ponadto odpowiednio dobrana forma prawna daje możliwość minimalizacji ryzyka, które wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wybór ten powinien zostać dokładnie przeanalizowany, aby przyjąć optymalne rozwiązanie. Błędna decyzja może narazić przedsiębiorcę na wyższe koszty stałe prowadzenia działalności. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, która forma prawna jest optymalna dla lokalnych cukierni. Przyjęte w artykule metody badawcze obejmują analizę aktów prawnych i literatury, wnioskowanie logiczne (dedukcję) oraz wykonanie macierzy decyzyjnej. Przedstawione badanie wskazało optymalną formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych cukierni.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.08

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: