Object structure
Title:

Budżetowanie kosztów metodą przyrostową w SPZOZ na przykładzie szpitala specjalistycznego

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Incremental Cost Budgeting in SPZOZ Using a Specialized Hospital as an Example

Creator:

Jakubowska, Wioleta

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

budżetowanie kosztów ; budżetowanie przyrostowe ; SPZOZ ; zarządzanie służbą zdrowia ; cost budgeting ; incremental budgeting ; public hospitals ; clinical governance

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 43-55

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problematykę zarządzania kosztami w szpitalach publicznych z wykorzystaniem metody budżetowania przyrostowego. Celem szpitali publicznych nie jest generowanie zysków, jednak usprawnienie gospodarki finansowej tych podmiotów jest niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i efektywnej pomocy pacjentom. Wykorzystanie budżetowania w podmiotach medycznych pozwala na zwiększenie świadomości kosztowej wśród personelu oraz efektywne planowanie finansowe. Poprawnie sporządzone budżety mogą być również wykorzystane w trakcie negocjacji kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem pracy jest prezentacja możliwości wykorzystania budżetowania przyrostowego do zarządzania kosztami szpitali publicznych. Wykorzystane przy opracowaniu artykułu metody badawcze to analiza literatury przedmiotu oraz studium przypadku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.04

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: