Object structure
Title:

Zmiany legislacyjne na gruncie podatku od towarów i usług

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Legislative Changes in the Field of Goods and Services Tax

Creator:

Suwalska, Milena

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

podatki ; wspólnotowe prawo podatkowe ; handel elektroniczny ; grupa VAT ; taxes ; EU tax law ; e-commerce ; VAT group

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 115-122

Abstrakt:

W ostatnich latach materia internacjonalnego prawa podatkowego, szczególnie w zakresie pośrednich kontrybucji publicznych ulega permanentnym zmianom. Intencją działań koordynacyjnych w ramach tego obszaru multicentrycznego systemu fiskalnego jest adaptacja kształtu regulacji do realiów współczesnej zdigitalizowanej rzeczywistości gospodarczej. Implementacja do krajowego porządku prawnego nowych przepisów, wypracowanych na szczeblu unijnym, implikować będzie w najbliższym czasie dla polskich podatników konieczność dostosowania się do wielu zmian. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych obliguje do przestrzegania dodatkowych wymogów zarówno na tle fiskalnym, jak i administracyjno-technicznym. Pozytywną tendencją w aktualnie obserwowanym kierunku legislacyjnym jest natomiast unowocześnianie procedur oraz upraszczanie obowiązków rozliczeniowych poprzez zbiorcze raportowanie. Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian podatkowo-prawnych oraz przedstawienie ich konsekwencji z praktycznej perspektywy dla podatników podatku od towarów i usług oraz podmiotów działających w sektorze handlu elektronicznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.11

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: