Object structure
Title:

Polityka Komisji Europejskiej w zakresie podatku od zysków nadzwyczajnych oraz ocena tego podatku w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The European Commission’s Policy on Windfall Tax and its Assessment in the European Union Countries

Creator:

Ksieniewicz, Mikołaj

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

podatek od zysków nadzwyczajnych ; przedsiębiorstwa energetyczne ; surowce energetyczne ; Unia Europejska ; windfall tax ; energy companies ; energy resources ; European Union

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 73-82

Abstrakt:

Poprzez wprowadzone embarga na surowce energetyczne z Rosji ceny energii elektrycznej znacznie wzrosły. Przyczyniło się to do wzrostu cen dla konsumentów, ale również miało wpływ na wysokie zyski osiągane przez europejskie przedsiębiorstwa energetyczne. Komisja Europejska przedstawiła plan odejścia od paliw kopalnych, który w przypadku wprowadzenia embarga na importowane surowce energetyczne może zostać przyspieszony. Unia Europejska zezwoliła krajom na wprowadzenie rozwiązań, które mają wpłynąć na ceny energii oraz na zmniejszenie zysków przedsiębiorstw energetycznych. Jednym z rozwiązań, które może do tego doprowadzić, jest podatek od zysków nadzwyczajnych. Celem artykułu jest próba oceny wdrożenia podatku od zysków nadzwyczajnych w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono również inne możliwe rozwiązania. W artykule zostały zastosowane takie metody badawcze, jak analiza aktów prawnych, przegląd artykułów prasowych i publikacji oraz wnioskowanie przez dedukcję.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.07

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: