Object

Title: Gromadzenie informacji marketingowych w polskich jednostkach samorządu lokalnego. Wyniki badań empirycznych

Title in english:

Marketing Information Gathering in the Polish Local Governments - Empirical Study Results

Creator:

Kowalik, Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 97, s. 177-186

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego gromadzenia informacji marketingowych przeprowadzonego w 2009 r. na próbie 450 gmin i powiatów. lak wykazano, gromadzenie informacji w polskich samorządach, oceniane według skali MARKOR, jest na poziomie średnim. Wśród stosowanych metod przeważają konsultacje i monitorowanie otoczenia. Natomiast badania marketingowe są najmniej popularną metodą gromadzenia informacji. Wykazano, że badania turystów i inwestorów prowadzi więcej samorządów o charakterze miejskim. Te powiaty i gminy z reguły mają ponadto większe urzędy, lepiej wykształcone kadry marketingowe oraz lepsze wyniki działalności niż ośrodki nieprowadzące badań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120420

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 97 ; Badania marketingowe –skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information