Object

Title: Relacje przedsiębiorstw działających na rynku FMCG z wybranymi podmiotami rynkowymi - wyniki badań

Title in english:

Relationship of FMCG Market Enterprises with Selected Market Subjects - Results of Research

Creator:

Bilińska-Reformat, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 97, s. 198-207

Abstrakt:

Celem niniejszego referatu było wykazanie, że przedsiębiorstwu branży FMCG działające w Polsce nawiązują relacje z innymi podmiotami rynkowymi. Na badanym rynku FMCG można wyróżnić trzy klasy podmiotów, z którymi tworzone są relacje. W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji między przedsiębiorstwami FMCG a ich partnerami rynkowymi. W każdej z wyodrębnionych klas inaczej przedstawiają się czynniki warunkujące relacje (zaangażowanie przedsiębiorstwa FMCG, zaangażowanie podmiotu, z którym tworzona jest relacja, zaufanie i satysfakcja z relacji). Założono, że relacje, w jakie wchodzą przedsiębiorstwa rynku FMCG ze swoimi partnerami, determinowane są przez: ich zaangażowanie w tworzenie relacji, zaangażowanie podmiotów, z którymi tworzą relacje, zaufanie oraz satysfakcję z tych relacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120422

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 97 ; Badania marketingowe –skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information