Object

Title: Postrzeganie błędów biznesowych w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach – studium porównawcze

Title in english:

Perception of business mistakes in Polish and German enterprises – the comparative study

Creator:

Dyczkowski, Tomasz ; Eickhoff, Matthias

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 130-145

Abstrakt:

Zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania skupiają się na sukcesach, podczas gdy popełnianie błędów i porażki są nieodłączną konsekwencją wielu działań przedsiębiorczych. Postrzeganie błędów biznesowych jest determinowane przez podejście optymalizacyjne i paradygmat wzrostu, które negatywnie oceniają nieosiągnięcie założonych celów. Jednak porażka nie musi być postrzegana jako sytuacja całkowicie niekorzystna. W tym kontekście autorzy zbadali, w jakim stopniu przedsiębiorstwa polskie i niemieckie przyzwalają na popełnianie błędów i jakie są konsekwencje błędów dla organizacji i jej członków. Postawiono przy tym hipotezy o uwarunkowaniu kulturowym zarządzania błędem, ale i o występowaniu czynników ponadnarodowych. Uzyskane wyniki badań wskazały na prawdziwość tej drugiej hipotezy, pozwalając na sformułowanie trzech podejść do zarządzania błędem: jego penalizowanie, analizowanie oraz umożliwianie popełniania błędów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.14 ; oai:dbc.wroc.pl:72384

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information