Object

Title: Aktywność zawodowa kobiet a świadczenie wychowawcze

Title in english:

Professional activity of women and educational benefit

Creator:

Gajewicz, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 37-44

Abstrakt:

Zagadnienia związane z miejscem kobiet na rynku pracy są szeroko komentowane przez dziennikarzy czy ekonomistów oraz stanowią jeden z kluczowych elementów gry politycznej. Polityka prorodzinna powinna być nastawiona na godzenie ról społecznych rodziców, czyli rodzicielstwa i pracy zawodowej. Pierwszym po 1989 roku systemowym narzędziem wsparcia rodzin jest program Rodzina 500+. Traktuje on politykę rodzinną jako inwestycję na rzecz rodzin. Jest początkiem zmian w podejściu do polityki rodzinnej. Od momentu jego wprowadzenia w życie ekonomiści obawiali się, że może on w dużym stopniu wpłynąć na spadek aktywności zawodowej kobiet, która była wyraźnie niższa niż kobiet bezdzietnych i ojców. W artykule ukazano charakterystyczne wskaźniki aktywności ekonomicznej kobiet w Polsce i w województwie dolnośląskim w okresie przed i po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. W tym celu wykorzystano literaturę przedmiotu, dane statystyczne GUS, badania BAEL oraz informacje MRPiPS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.04 ; oai:dbc.wroc.pl:72374

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information