Object structure
Title:

Rola innowacji popytowych i podażowych w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of demand and supply innovations in employment in Podlaskie Voivodeship enterprises

Creator:

Karpińska, Kinga ; Protasiewicz, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 61-69

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza wpływu innowacji popytowych i podażowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwach w województwie podlaskim. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące innowacji wyróżnionych ze względu na źródło ich powstawania (proces tworzenia innowacji popytowych i podażowych), a także ich związku ze zmianami na rynku pracy. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 200 przedsiębiorstwach województwa podlaskiego. Ankietowani przedsiębiorcy deklarowali liczbę nowo zatrudnianych pracowników w 2018 roku, a następnie dane te zestawiono z rodzajem wdrażanych przez te podmioty innowacji. Do zbadania związku pomiędzy tymi zmiennymi wykorzystano współczynnik kontyngencji. Ich analiza pozwala stwierdzić, iż w województwie podlaskim większy wpływ na zwiększanie liczby miejsc pracy ma wprowadzanie innowacji popytowych niż podażowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: