Object structure
Title:

Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa lubuskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial independence of rural communes of Lubuskie Voivodeship

Creator:

Sadowska, Mirela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 88-94

Abstrakt:

Podstawą działań wszystkich jednostek samorządu terytorialnego są zasoby finansowe, które nie są adekwatne do rosnących potrzeb mieszkańców gmin. Za cele artykułu przyjęto identyfikację wskaźników wykorzystywanych przy ustalaniu samodzielności finansowej gmin oraz sformułowanie sądów wartościujących w tym zakresie w odniesieniu do 40 gmin wiejskich województwa lubuskiego. Wskaźniki wyliczono zgodnie ze wzorami proponowanymi w literaturze przedmiotu, na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach finansowych RB-27S, RB-N i RB-PDP, a także w Banku Danych Lokalnych. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule odnoszą się do problematyki ustalenia stopnia samodzielności finansowej gmin województwa lubuskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: