Object

Title: Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w ocenie zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego

Title in english:

The use of Balanced Scorecard in the assessment of developmental capacity of local government units

Creator:

Nieplowicz, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 181-190

Abstrakt:

Doświadczenia ostatnich lat wskazują na głębokie zmiany podejścia do potrzeby rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Od urzędników wymaga się skupianie nie tylko na miernikach finansowych, ale również na zaangażowaniu w działania prorozwojowe, które to w efekcie decydują o sukcesie tych organizacji. Specyfika funkcjonowania sektora budżetowego wymusza prezentowanie różnorodnych mierników, jednak proces pomiaru nie może być celem samym w sobie. W literaturze przedmiotu wskazuje się zrównoważoną kartę wyników jako narzędzie wykorzystujące wielopłaszczyznowe metody oceny działań rozwojowych. W związku z tym głównym celem artykułu jest uwypuklenie znaczenia prospektywnych mierników badania zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystując przegląd literatury, metodę dedukcyjną oraz wnioskowania przez analogię, zaprezentowano koncepcję oceny wkładu urzędników w rozwój jednostki samorządu terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.18 ; oai:dbc.wroc.pl:72388

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information