Object structure
Title:

Modyfikacje modelu analizy odchyleń kosztów standardowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modifications of standard cost deviation analysis model

Creator:

Kes, Zdzisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 146-158

Abstrakt:

Rachunek kosztów standardowych dostarcza szeregu informacji przydatnych w procesie zarządzania. W szczególności są to dane na temat poziomu odchyleń kosztów wytworzenia. Skuteczne sprawowanie kontroli wymaga ustalenia przyczyn zaistniałych odchyleń. Analiza czynnikowa jest podstawowym narzędziem umożliwiającym obliczanie wpływu zmian w poziomie obserwowanych czynników wpływających na koszty. Wpływ tych czynników można obliczyć za pomocą modelu analizy odchyleń kosztów standardowych. Model określa etapy postępowania, elementy składowe, na które dzielone jest odchylenie całkowite, oraz w jaki sposób obliczane są poszczególne elementy. W tym podejściu dominuje metoda kolejnych podstawień. W związku z subiektywizmem tej metody w artykule zaproponowano modyfikację algorytmu. W celu poprawy obiektywizmu podziału odchyleń cząstkowych przedstawiano podejście wykorzystujące metodę logarytmowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: