Object

Title: Cele Strategii lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych na przykładzie Dolnego Śląska

Title in english:

The Lisbon Strategy objectives in regional operational programmes - The example of Lower Silesia

Creator:

Pancer-Cybulska, Ewa ; Sobiecki, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 153-165

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest omówienie sposobu włączenia celów Strategii lizbońskiej do regionalnych programów operacyjnych polskich województw na lata 2007- -2013. Chodzi o ustalenie, czy konieczność uwzględnienia celów lizbońskich wpłynęła na zakres specyfiki i zróżnicowania regionalnych programów rozwoju. W związku z decentralizacją polityki rozwoju w aktualnej perspektywie finansowej oczekiwano bowiem wyraźnego dostosowania RPO do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych województw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72073

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information