Object

Title: Czy polskie województwa spełniają warunki gospodarki opartej na wiedzy?

Title in english:

Do Polish voivodeships fulfill knowledge-based economy criteria?

Creator:

Szostak, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 125-139

Abstrakt:

Współcześnie gospodarka konkurencyjna i wysoko rozwinięta to gospodarka, która jako model rozwoju przyjęła model gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W artykule poddano analizie polskie regiony i zbadano, czy przyjęta przez nie polityka oraz strategia rozwoju realizuje model GOW. Badania pozwoliły wskazać duże dysproporcje między regionami w zakresie tworzenia kapitału ludzkiego, otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw, infrastruktury i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Województwem, które w największej mierze w Polsce zbliża się do spełniania warunków gospodarki opartej na wiedzy, jest mazowieckie, dominujące w większości miar wskazujących na poziom rozwoju. Jednak należy pamiętać, że na taki stan ma duży wpływ Warszawa i jej bliskie sąsiedztwo, natomiast obszary oddalone od stolicy nie wykazują cech GOW

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72071

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information