Object structure
Title:

Poziom i dynamika salda migracji w Unii Europejskiej i wybranych jej krajach w latach 2000-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Level and dynamics of migration balance in the European Union and its chosen member States between 2000 and 2008

Creator:

Knapińska, Magdalena

Subject and Keywords:

ekonomia ; rynek pracy ; migracje ; economics ; labor market ; migration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 140-152

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena poziomu i dynamiki sald migracji obserwowanych w Unii Europejskiej oraz w poszczególnych jej krajach. Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmuje lata 2000-2008. W opracowaniu przedstawiono samo pojęcie i motywy migracji siły roboczej, a także dokonano prezentacji badań dotyczących salda migracji w odniesieniu do obszaru Unii Europejskiej jako całości oraz w odniesieniu do niektórych jej krajów członkowskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: