Object structure
Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne w polskich samorządach na tle doświadczeń europejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public-private partnership in Polish local govemments compared to European experiences

Creator:

Baran, Bernadeta

Subject and Keywords:

public private partnership ; PPP ; partnerstwo publiczno-prywatne ; alternatywne formy finansowania przedsięwzięc w samorządach ; PFI ; alternative forms of procurment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 205-217

Abstrakt:

Koncepcja wspólnego realizowania zadań publicznych przez sektor publiczny i prywatny w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest popularna w wielu krajów UE. Ich pozytywne doświadczenia w realizacji tego typu projektów zarówno pod względem kosztowym, jak i rozwiązań innowacyjnych oraz potrzeba sprawnego wywiązywania się samorządów ze swoich zadań przy wyczerpywaniu się tradycyjnych metod finansowania sprawia, że także w polskich samorządach projekty PPP stają się interesującą alternatywą. Celem opracowania jest wskazanie głównych procesów zmian w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarysowanie perspektyw rozwoju w polskich samorządach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: