Object structure
Title:

Cele Strategii lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych na przykładzie Dolnego Śląska

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Lisbon Strategy objectives in regional operational programmes - The example of Lower Silesia

Creator:

Pancer-Cybulska, Ewa ; Sobiecki, Marcin

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; strategia lizbońska ; regionalny program operacyjny ; Dolny Śląsk ; regional development ; Lisbon Strategy ; regional operational programme ; Lower Silesia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 153-165

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest omówienie sposobu włączenia celów Strategii lizbońskiej do regionalnych programów operacyjnych polskich województw na lata 2007- -2013. Chodzi o ustalenie, czy konieczność uwzględnienia celów lizbońskich wpłynęła na zakres specyfiki i zróżnicowania regionalnych programów rozwoju. W związku z decentralizacją polityki rozwoju w aktualnej perspektywie finansowej oczekiwano bowiem wyraźnego dostosowania RPO do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych województw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: