Object structure
Title:

Polityka spójności jako czynnik zwiększania konkurencyjności Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cohesion policy as a factor of increasing the European Union’s competitiveness

Creator:

Tkaczyszyn, Agnieszka

Subject and Keywords:

polityka spójności ; konkurencyjność ; spójność ekonomiczna ; spójność społeczna ; spójność przestrzenna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 238-250

Abstrakt:

Polityka spójności odgrywa bardzo dużą rolę w podnoszeniu konkurencyjności Unii Europejskiej. Jej cele są bowiem kompatybilne i zbieżne z czynnikami wpływającymi na zdolność konkurencyjną każdego kraju. Mowa tu o takich czynnikach Jak rozwój kapitału ludzkiego, poprawa warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury czy wzrost innowacyjności. To właśnie niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi państwami i regionami poprawia kondycję ekonomiczną obecnej dwudziestki siódemki. Zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej czy przestrzennej automatycznie zatem podnosi zarówno pozycję, jak i zdolność konkurencyjną całej UE. W związku z tym należy aktywnie wspierać politykę spójności, ponieważ przyczynia się ona do podnoszenia konkurencyjności całej Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: