Object

Title: Koncepcja siły i asymetrii siły w relacjach business-to-business w świetle wyników analizy bibliometrycznej

Title in english:

The concept of power and power asymmetry in business- to-business relationships in the light of bibliometric analysis results

Creator:

Siemieniako, Dariusz ; Glińska, Ewa ; Mitręga, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 176-187

Abstrakt:

Z literatury przedmiotu wynika, że siła i asymetria siły są powszechnie traktowane jako nieodłączne cechy wzajemnych stosunków między sprzedającymi a kupującymi na rynku przemysłowym. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów badań naukowych, w których podejmowana jest tematyka siły w relacjach business-to-business w oparciu o analizę danych bibliometrycznych publikacji naukowych indeksowanych w bazie Scopus do 2017 roku. Zidentyfikowano sześć kontekstów obejmujących: analizowanie problematyki siły przez pryzmat teorii z zakresu zarządzania, badanie powiązań między koncepcją siły a etyką i zaufaniem w organizacji, identyfikację wpływu nierównowagi siły w relacjach z pracownikami organizacji i jej zewnętrznymi interesariuszami, eksplorację tematyki siły w powiązaniu z teoriami z zakresu przywództwa, siłę w kontekście biznesu międzynarodowego, a także metody i narzędzia zarządzania relacjami z otoczeniem przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.15 ; oai:dbc.wroc.pl:60219

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information