Object structure
Title:

Zastosowanie analizy skupień w segmentacji użytkowników bankowości elektronicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of cluster analysis in the segmentation of users of electronic banking

Creator:

Maciejewski, Grzegorz

Subject and Keywords:

segmentacja rynku ; analiza skupień ; bankowość elektroniczna ; postawy ; badania ilościowe ; market segmentation ; cluster analysis ; electronic banking ; attitudes ; quantitative research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 58-67

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania analizy skupień w segmentacji użytkowników bankowości elektronicznej oraz opis uzyskanych tą metodą segmentów rynku. Do przeprowadzenia segmentacji wykorzystano jedną z hierarchicznych metod analizy skupień – metodę aglomeracyjną Warda. W wyniku zastosowania metody uzyskano dendrogram oddający hierarchiczną strukturę zbioru obiektów ze względu na zmniejszające się podobieństwo między nimi. Uzyskana hierarchia pozwoliła na określenie wzajemnego położenia skupień i obiektów w nich zawartych. Natomiast przyjęty punkt odcięcia pozwolił na wyodrębnienie trzech relatywnie jednorodnych grup – segmentów użytkowników bankowości elektronicznej: młodych entuzjastów (46,7%), ostrożnych pragmatyków (39,3%) i nieufnych nieświadomych (14%). Rozważania poprowadzono z wykorzystaniem metod wnioskowania logicznego, na podstawie krytycznej analizy dostępnych źródeł wtórnych oraz wniosków z badań ilościowych przeprowadzonych w 2017 roku na próbie 1075 osób

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.05

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: