Object structure
Title:

Kryterium płci w modelowaniu procesów budowania satysfakcji klienta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Gender in the modelling of customer satisfaction building processes

Creator:

Gąsior, Marcin ; Skowron, Łukasz

Subject and Keywords:

modelowanie ścieżkowe ; PLS ; satysfakcja klientów ; płeć ; path modeling ; customer satisfaction ; gender

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 132-141

Abstrakt:

W artykule podjęta została ocena zasadności prowadzenia modelowania procesów powstawania satysfakcji klienta przy podziale respondentów według najbardziej podstawowego kryterium, jakim jest kryterium płci. W tym celu, przy wykorzystaniu metody modelowania ścieżkowego PLS, opracowane zostały trzy modele obrazujące wpływ wybranych zmiennych na wynikowy poziom satysfakcji klienta określonego przedsiębiorstwa – jeden dla klientów łącznie oraz dwa dla przypadków pogrupowanych według płci respondenta. W modelach tych wykazano istnienie statystycznie istotnych różnic we wpływie kolejnych badanych obszarów na wynikowe zadowolenie, dotyczących między innymi oceny asortymentu podmiotu, jego lokalizacji czy podejmowanych działań promocyjnych, tym samym zaś znaczących różnic w przebiegu procesu powstawania satysfakcji w obu grupach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.11

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: