Object structure
Title:

Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The ESM approach in consumer research of everyday life

Creator:

Sagan, Adam

Subject and Keywords:

losowanie zespołowe ; próby procesowe ; modelowanie wielopoziomowe ; complex sampling ; experience sampling ; multilevel models

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 45-57

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony zastosowaniu prób procesowych w badaniach marketingowych przebiegu życia konsumenta (experience sampling method). Jest to względnie nowe podejście (znane już w badaniach medycznych, organizatorskich i edukacyjnych), łączące w sobie techniki jakościowego gromadzenia danych (np. metody dzienniczków konsumenckich) z ilościowym wielopoziomowym podejściem analizy dużych zbiorów danych (hierarchiczne modele liniowe, mieszane modele strukturalne, techniki eksploracji procesów z nurtu process mining itp.), koncentrujące się na poszukiwaniu regularności w opiniach i wyjaśnieniu przejawów codziennego życia konsumenta (stanów emocjonalnych, wydarzeń życiowych, działań i przeżyć konsumenckich). W badaniach empirycznych nastroju konsumenta, na podstawie danych momentowych, zastosowano metodę modelowania wielopoziomowego do oceny współczynników korelacji wewnątrzklasowych i oceny zależności między wartościami skali nastroju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.04

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: