Object

Title: Empiryczna ocena ekwiwalencji wyników badań – uwagi metodyczne i próba implementacji

Title in english:

Empirical evaluation of equivalence of research results – methodological remarks and an attempt of implementation

Creator:

Jaciow, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 188-196

Abstrakt:

Najważniejszym kryterium oceny jakości pomiaru w badaniach marketingowych jest trafność. W badaniach o charakterze międzynarodowym (międzykulturowym) kategoria trafności obejmuje również kwestię ekwiwalencji wskaźników w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Zachowanie ekwiwalencji na etapie projektowania badania (płaszczyzna interpretacyjna ekwiwalencji) nie gwarantuje uzyskania porównywalnych wyników. Ekwiwalencję należy sprawdzić na płaszczyźnie pomiaru (empirycznej) za pomocą metod analizy statystycznej. Celem artykułu jest określenie poziomu ekwiwalencji modelu pomiarowego postaw konsumentów wobec zakupów online w siedmiu krajach Europy. Postawiono hipotezę, która zakłada istnienie najniższego poziomu ekwiwalencji dla wszystkich badanych krajów. Na podstawie wyników analiz statystycznych hipotezę odrzucono. Najniższy poziom ekwiwalencji uzyskano dla sześciu z siedmiu krajów, a ekwiwalencję częściową jedynie dla dwóch krajów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.16 ; oai:dbc.wroc.pl:60220

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information