Object

Title: Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny wielowymiarowości uwarunkowań skłonności do mitygowania innych konsumentów jako formy zachowań obywatelskich

Title in english:

The use of factor analysis to assess multidimensionality of determinants of propensity to mitigate other consumers as a form of customer citizenship behaviour

Creator:

Mitręga, Maciej ; Dewalska-Opitek, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 105-119

Abstrakt:

Zachowania obywatelskie konsumentów (customer citizenship behaviour – CCB) to szeroki i dynamiczny kierunek badań w nauce o marketingu, który stanowi uzupełnienie badań nad zachowaniami obywatelskimi pracowników. Zachowania obywatelskie rozumiane są jako dobrowolne i uznaniowe zachowania indywidualnych konsumentów, niebędące w sposób bezpośredni ani wyraźny oczekiwane i wynagradzane przez przedsiębiorstwo, a które łącznie sprzyjają zapewnieniu wysokiej jakości działalności przedsiębiorstwa i jego efektywności. Stanowią one złożony konstrukt pojęciowy, na który składa się wiele rodzajów zachowań konsumentów, w tym zwracanie uwagi innym (mitigating). W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników, które są odmienne pod względem statystycznym i mogą stanowić stymulanty lub destymulanty skłonności do mitygowania innych konsumentów, z zastosowaniem metody analizy czynnikowej. Wykorzystano wyniki badań własnych zrealizowanych wśród polskich konsumentów metodą sondażu diagnostycznego w oparciu o technikę ankiety on-line

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.09 ; oai:dbc.wroc.pl:60213

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information