Object

Title: Zmiany poziomu ujawnień środowiskowych informacji finansowych w raportach rocznych wybranych spółek publicznych

Title in english:

Changes of level of financial environmental disclosure in annual reports of selected listed companies

Creator:

Dyduch, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 34-43

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza zmian poziomu ujawnień środowiskowych informacji finansowych w raportach rocznych dotyczących lat 2005-2015 wybranych 20 spółek notowanych na GPW w Warszawie, charakteryzujących się znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Do oceny poziomu tych ujawnień (zakresu i jakości) wykorzystano metodę analizę zawartości. Analiza wykazała, że w latach 2005-2015 wystąpiła słaba tendencja wzrostowa poziomu ujawnień. Kształtowanie się poziomu ujawnień było w większym stopniu skutkiem zmian zakresu prezentowanych informacji niż zmian jakości tych ujawnień. Ze względu na brak zmian regulacji prawnych w zakresie prezentowania środowiskowych informacji finansowych w raportach rocznych spółek publicznych w analizowanym okresie można uznać, w świetle teorii legitymizacji, że wzrost poziomu ujawnień informacji był wynikiem wzrastających oczekiwań społeczeństwa wobec przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności minimalizującej negatywny wpływ na środowisko naturalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.03 ; oai:dbc.wroc.pl:38221

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information