Object structure
Title:

Praktyka w zakresie upubliczniania sprawozdań przez fundacje w Polsce – studium przypadku fundacji banków komercyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Practice for making reports publically available by foundations in Poland – case study of commercial banks foundations

Creator:

Orzeszko, Teresa ; Bąk, Melania

Subject and Keywords:

fundacje bankowe ; transparentność/jawność ; upublicznianie/ujawnianie informacji ; sprawozdania ; bank foundations ; transparency ; informations disclosure ; reports

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 118-136

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena transparentności fundacji banków komercyjnych (podmiot badań) w Polsce (zakres przestrzenny badań) przez pryzmat sprawozdań dostępnych na ich stronach internetowych (przedmiot badań i materiał empiryczny), które poddano analizie porównawczej (metoda badawcza). Zakres czasowy badań to okres od 1991 r. do końca lutego 2017 r., czyli miesiąca, w którym je przeprowadzono. Badania wymagały zapoznania się z regulacjami z zakresu sprawozdawczości fundacji oraz z niezbędną literaturą przedmiotu. W artykule wyodrębniono rozdziały: Ogólna charakterystyka fundacji banków komercyjnych; Wymogi w zakresie upubliczniania sprawozdań fundacji banków komercyjnych; Ocena praktyki w zakresie udostępniania sprawozdań przez fundacje banków komercyjnych na ich stronach internetowych. W wyniku badań stanowiąca ich podstawę hipoteza zakładająca, że praktyka w zakresie upubliczniania przez fundacje banków komercyjnych sprawozdań w Internecie jest różna i wymaga doskonalenia, została zweryfikowana pozytywnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.11

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: